PRESS RELEASES

24.04.2017

AE Arma-Elektropanç’ın Kredi Notu ve Görünümü Yukarı Yönlü Revize Edildi

Türkiye’nin en güçlü teknik müteahhitlik şirketi AE Arma-Elektropanç’ın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan periyodik gözden geçirme değerlendirmesi sonucunda Uzun Vadeli Ulusal Notu A (Trk) olarak yukarı yönlü revize edildi. AE Arma-Elektropanç’ın Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para not ve görünümleri ise ‘BBB- / Stabil”  olarak korundu.

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında bulunan AE Arma- Elektropanç’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu ve Uzun Vadeli İhraç Notu ‘A (Trk)’ olarak yukarı yönlü revize edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating’in periyodik gözden geçirme değerlendirmelerine göre, AE Arma- Elektropanç’ın nota ilişkin görünümü Stabil olarak; Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ve görünümü de ‘BBB- /Stabil’ olarak belirlendi.

Yapılan değerlendirmede ayrıca AE Arma-Elektropanç’ın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ve görünümü BBB- / Stabil; Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ve görünümü BBB-/ Stabil;  Uzun Vadeli Ulusal Notu ve görünümü A (Trk) /Stabil; Uzun Vadeli İhraç Notu A (Trk); Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ve görünümü A-3/Stabil; Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ve görünümü A-3/Stabil; Kısa Vadeli Ulusal Notu ve görünümü ise A-1 (Trk) /Stabil olarak teyit edildi. Şirketin Desteklenme Notu 2, Ortaklardan Bağımsızlık Notu ise AB olarak değerlendirildi.

AE gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile sermaye piyasalarındaki yerini sağlamlaştırdı

Değerlendirmede ayrıca; AE Arma-Elektropanç’ın cirosunun önceki döneme göre %74 oranında artış gösterdiği ve bunun büyük kısmının yurtdışı projelerden kaynaklandığı da belirtildi. Bunun yanı sıra 9 ülke ve 3 kıtada sürdürmüş olduğu faaliyetleri sonucunda birçok prestijli projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan AE Arma-Elektropanç’ın kârlılığını yükselterek, kaldıraç ve borçluluk rasyolarını düşük seviyelerde tutmayı başardığını ve devam eden veya teklif sürecinde olan çok sayıdaki projesi ile orta ve uzun vadede gelirlerinin sürekliliğini sağlamlaştırdığı vurgulandı. Değerlendirmede ana yatırımcısı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) olduğu ve Mart ayında ihracını gerçekleştirmiş olduğu tahvil ihracıyla beraber sermaye piyasalarında yerini sağlamlaştırarak kaynak çeşitlenmesine gittiği belirtildi.

Faaliyetlerini coğrafi olarak çeşitlendirmesinin yarattığı avantajlara karşın, konsolide raporlamanın farklı para birimlerinden oluşması sebebiyle oluşan yabancı para çevrim farklarının mali tablolar üstündeki etkileri de dikkate alan JCR Eurasia Rating, AE Arma-Elektropanç’ın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notunu yatırım yapılabilir seviye olan ‘BBB-’, görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi JCR Eurasia Rating’in http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir.