MENÜ
MENÜ

SürdürebilirlikSosyal Sorumluluk Politikası

AE Arma-Elektropanç olarak; başta çalışanlarımızın güvenliğine ve sağlına, sosyal ve ekolojik çevreye, ilişkilerimizi dürüstlük ve etik kurallar içerisinde tutmakla birlikte, her bireyin hak ve özgürlüğüne saygı duyuyoruz.

 

  • İş güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak görüyor; tüm çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerine saygı gösteriyoruz. Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlıyoruz.
  • Tüm faaliyetlerimizde sosyal, çevresel, etik ve insani meseleleri odak noktamıza alıyoruz.
  • Faaliyetlerimizi ve ilişkilerimizi dürüstlük temelinde, tüm paydaşlarımızın çıkarlarını göz önünde bulundurarak sürdürüyoruz. Bu hassasiyetimize tüm hissedarlarımızı, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını, kurumumuzun içinde yaşadığı ve çalıştığı toplumun tüm bireylerini dahil ediyoruz.
  • Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincinde hareket ediyoruz. Enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Tüm uygulamalarımızı çevreyi koruyan ve çevre dostu performansımızı sürekli iyileştiren bir yönde yürütüyoruz. Çevre konusunda ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, sosyal sorumluluk anlayışımızın bir parçası olarak görüyoruz.
  • Devlete karşı vergi ve benzeri tüm sorumluluklarımızı zamanında, doğruluk ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak yerine getiriyoruz.
  • Bilgi ve tecrübemizi toplumla paylaşıyoruz.
  • Her çalışanımıza fırsat eşitliği tanıyoruz. İletişimde ifade özgürlüğü, karar sürecinde tüm düşünce ve bakış açılarını önemsiyoruz.

 

Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

 

AE Arma-Elektropanç olarak uluslararası inşaat sektörünün önemli bir oyuncusu olmanın ve Türkiye ekonomisinin önemli kurumlarından biri olmanın getirdiği bakış açısıyla içinde var olduğumuz topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görüyoruz.

 

Bu çerçevede bilgi birikimine, tecrübeye ve uzmanlığa sahip olduğumuz teknik müteahhitlik iş koluyla ilişkili olmak üzere toplumsal, sosyal, çevresel, tarihi ve eğitim alanlarını içine alan konularda katma değer yaratacak projeler üretiyor ve yürütülen mevcut projelere destek veriyoruz.

 

Çevreye Yaklaşım

Doğal kaynakların korunmasına, olumsuz çevresel etkilerin asgariye indirilmesine, enerji tüketiminin azaltılmasına, çarpık ve yanlış kentleşmenin yarattığı sorunların ortadan kaldırılmasına özel önem veriyoruz.

 

Tüm projelerimizde çevresel atığa, fiziksel veya kimyasal kirliliğe yol açabilecek tüm unsurları önlemeye dikkat ediyoruz.

 

Tarihe Yaklaşım

Ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkıyor, özellikle şehirler içindeki tarihi yapıların korunmasının öneminin bilincinde hareket ediyoruz. Tarihi ve kültürel eserlere sahip çıkmayı kurum kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz.

 

Eğitime Yaklaşım

Daha çağdaş bir toplum için eğitimin önemli olduğunun bilincindeyiz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yeni nesillerin daha iyi eğitim olanaklarına sahip olması için çalışıyor, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyoruz.

 

Ayrıca inşaat sektörünün daha iyi noktalara ulaşmasının, bu alanda başarılı yöneticilerin yetişmesine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Üniversitelerde gerçekleştirilen farklı etkinliklerde yer alarak inşaat sektöründe kariyer hedefleyen üniversiteli öğrencilerine yol gösteriyor ve rehberlik ediyoruz.