MENÜ
MENÜ

Finansal Tablolar

Özet Bilanço (TL)

Özet Bilanço ( TL )   2017 2018

2019

         
Dönen Varlıklar  

1.010.879.447 

1.505.964.987

1.676.237.170

Duran Varlıklar  

32.193.865 

33.100.100

43.372.367

Toplam Varlıklar  

1.043.073.312

1.539.065.087 

1.719.609.537

         
         

Kısa Vadeli Yükümlülükler

 

780.882.710 

1.441.296.691 

1.002.683.747

Uzun Vadeli Yükümlülükler

 

148.729.108

75.277.657 

624.901.786

Özkaynaklar

 

113.461.495 

22.490.739 

92.024.004

Toplam Kaynaklar

 

1.043.073.312 

1.539.065.087

1.719.609.537

 

Özet Gelir Tablosu

Özet Gelir Tablosu ( TL )   2017 2018 2019
         
Hasılat  

1.341.914.157 

1.292.879.758 

1.182.891.517

Brüt Kar  

141.505.645

157.578.559 

154.887.761

Esas Faaliyet Karı / (Zararı)  

99.028.543 

78.368.456 

80.466.706

Net Dönem Karı

 

45.169.820

20.073.308 

(96.702.294)

 

Önemli Oranlar

Önemli Oranlar   2017 2018 2019
         

Cari Oran = Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

1,29

1,04

1,67

Kaldıraç Oranı = Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar

 

0,89

0,99

0,95

Brüt Kar Oranı

 

%10,55

%12,19

%13,09

Faaliyet Karı/Zararı Oranı

 

7,38

6,06

6,80

Net Dönem Karı/Zararı Oranı

 

3,37

1,55

(8,18)

         

 

Satış Gelirleri / Hasılat ( TL )

Net Dönem Karı ( TL )

Hasılatın Bölgelere Göre Dağılımı ( TL )