MENÜ
MENÜ

Kullanım Sözleşmesi

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM ŞARTLARINI İNCELEYİNİZ!

 

WEB SİTESİ Kullanım Şartları (“Kullanım Şartları”)

 

Web sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“SİTE”), merkezi Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak No. 11 34349 Şişli / İstanbul adresindeki AE Arma-Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin (“Şirket”) mülkiyetindedir ve adı geçen şirket tarafından işletilir. SİTE’ye erişen tüm gerek ve tüzel kişiler (“Kullanıcılar”), aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır. Şirket SİTE’nin kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirmek hakkını saklı tutar.

 

Aşağıdaki kullanım koşulları Şirket ile Kullanıcılar arasında geçerli bir sözleşme hükmündedir. Kullanım koşulları, site ile ilgili hak ve yükümlülükler getirir veya sınırlamaları tarif eder. ŞİRKET ile Kullanıcılar SİTE’ye erişmekle bu şart ve yükümlülükleri kabul ettiklerinden bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1.Sorumluluklar

1.1 Kullanıcı, SİTE’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde Şirket ya da üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.2 Kullanıcı, SİTE içindeki faaliyetlerinde, SİTE’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda SİTE yetkilileri, SİTE’nin bu kişiler tarafından kullanımını sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Ayrıca yetkili otoritelerden ve yargı yerlerinden gelen hukuka uygun bilgi taleplerin karşılanacağını Kullanıcılar kabul ederler.

 

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1 SİTE’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine aittir. Burada açıkça anılsın anılmasın tüm fikrî mülikyet unsurları ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. SİTE’nin ziyaret edilmesi veya SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikrî mülkiyet haklarının devri veya bu fikrî mülkiyet haklarının kullanılması ve sair hiçbir hak vermez.

2.2 SİTE’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. SİTE’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Herhangi bir kullanım talebi için Şirket ile irtibata geçilmesi zorunludur.

 

3. Gizli Bilgi

3.1 Şirket, SİTE üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır. Bu hususta Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek yükümlülüğü altındadır ve bu yükümlülükleri uymayı taahhüt eder.

3.2 Gizli Bilgi, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.3 Gizli Bilgiler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için “Gizlilik Politikasını” inceleyiniz.

 

4. Çerezler

Şirket SİTE’ye erişmekle Kullanıcıların aşağıdaki “çerez” politikasını kabul ettiğini ve bilgilerinin burada sayılan amaçlar ve usuller ile işlendiğini bildiğini ve bu işlemeye rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.1 Amaç unsuru: Çerez SİTE’nin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

4.2 Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

4.3 Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların SİTE’de gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

4.4 İşlevsel ve Analitik Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

4.5 Ticari Çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 1 aydır. Kullanıcı, internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir

4.6 Üçüncü Parti Çerezler: Şirket, internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü kişi güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışabilir. Bu hallerde üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar Kullanıcılara özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

4.7 Çerez İzinleri: Şirket, siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin bu kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme, SİTE’ye yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız.

4.8 Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

 

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, Şirket tarafından talep edilirse doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı, SİTE’deki yüklenmeye (download) veya paylaşılmaya uygun içeriğin virüslerden, wormlardan ve diğer programlardan, spam, spyware ve benzeri zara verebilecek kodlamalardan tamamen arındırılamamış olabileceğini, Şirketin bu sayılanları engellemek için uygun tedbirleri almakla birlikte herhangi bir tekeffül borcu altında olmadığını ve Şirketin hiçbir sorumluluğu kabul etmediğini bildiğini kabul eder.

 

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Şirket ve Kullnıcıların işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda beş (5) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.