MENÜ
MENÜ

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerin Gizlilik Politikası (“POLİTİKA”), AE ARMA Elekropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin (“ŞİRKET”) web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfaları (“SİTE”) kullandığı sırada bir Kullanıcı hakkında elde edebilecekleri tüm bilgiler için geçerlidir.

 

SİTE’ye erişim sağlanması, Kullanıcının işbu Politika’yı ve burada belirtilen kişisel bilgilerin işlenmesi hakkındaki şartları koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir; bu koşulların kabul edilmemesi halinde Kullanıcı SİTE’den yararlanmaktan kaçınmalıdır.

 

1- AE ARMA Elekropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi Tarafından İşlenen Kişisel Kullanıcı Bilgileri

1.1. İşbu Politika çerçevesinde “Kişisel Kullanıcı Bilgileri” kavramı aşağıdakileri ifade etmektedir:

 • Kişisel Kullanıcı verileri dâhil olmak üzere, Kullanıcının SİTE’yi kullandığı sırada kendisi hakkında bağımsız olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler.
 • SİTE’nin kullanımı sırasında, Kullanıcının sisteminde yüklü bulunan yazılım aracılığıyla söz konusu site tarafından otomatik iletilen verilerdir; bunlar arasında IP adresi, tanımlama bilgileri (çerezler), Kullanıcının web tarayıcısı (veya erişimin sağlandığı diğer bir program) hakkında bilgiler, Kullanıcı tarafından kulanılan donanım ve yazılımın teknik özellikleri, SİTE’ye erişim zamanı ve diğer benzer bilgiler yer alır.

1.2. İşbu Politika sadece SİTE’nin kullanımı esnasında işlenen bilgi için uygulanabilir.

1.3. Şirket, Kullanıcı tarafından sunulan kişisel bilgilerin güvenilirliğini denetlemez ve kullanıcıların kapasitelerini denetim imkanına sahip değildir. Bununla birlikte Şirket, kullanıcının güvenilir ve yeterli düzeyde kişisel bilgi sağladığını ve bu bilgileri sürekli güncel halde tuttuğunu kabul eder.

 

2- Kişisel Kullanıcı Bilgilerinin İşlenme Amacı

2.1. Şirket, Kullanıcılarla akdedilen sözleşmelerin ve anlaşmaların uygulanması ve Kanunen belirtilen süre içerisinde şahsi bilgilerin zorunlu bulundurulması durumlarının dışında, sadece SİTEnin kullanımı ve hizmetlerin sunulması için gerekli olan kişisel bilgileri toplar ve elinde bulundurur.

2.2. Şirket, Kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Şirket ile yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler çerçevesinde ilgili tarafın kimliğinin saptanması;
 • Kullanıcıya kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması; anlaşma ve sözleşmelerin yürütülmesi;
 • Hizmetlerin kullanılması ve anlaşma ve sözleşmelerin yürütülmesi ile ilişkili olarak, bildirimlerin, soruların ve bilgilerin gönderilmesini kapsamak üzere, Kullanıcı ile irtibat kurulması ve ayrıca Kullanıcıdan gelen soru ve taleplerin işleme alınması;
 • Servis kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım kolaylığının arttırılması, yeni Servisler’in geliştirilmesi;
 • Reklam malzemelerinin hedeflenmesi;
 • Anonim verilere dayalı olarak istatistiksel çalışmaların ve diğer araştırmaların yapılması.

 

3- Kişisel Kullanıcı Bilgilerinin İşlenmesi ve Üçüncü Taraflara Aktarılması Koşulları

3.1. Şirket, kişisel Kullanıcı bilgilerini belirli hizmetlerin dâhili düzenlemelerine uygun olarak saklar.

3.2. Kullanıcı tarafından gönüllü olarak verilen ve kişi sınırlaması olmadan paylaşılan kişisel bilgiler hariç olmak üzere Kullanıcı tarafından verilen kişisel bilgiler gizli tutulur.

3.3. Şirket, aşağıdaki durumlarda kişisel Kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:

 • Kullanıcı, bu tür işlemler için onay verdiğini ifade etmişse;
 • SİTE’nin Kullanıcı tarafından kullanılması ya da Kullanıcı ile belirli anlaşma veya sözleşmenin yürütülmesi için bilgilerin aktarılması gerekli ise;
 • Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince mevzuatla belirlenen prosedür çerçevesinde bilgilerin aktarılması söz konusu ise;
 • Kullanıcının Web Sitesi Kullanım Şartları’nı, işbu Politikayı, veya varsa yararlanılan hizmetlerin kullanım şartlarını ihlali durumunda, Şirket’in veya üçüncü tarafların haklarının ve yasal çıkarlarının olası bir durumda korunmasını sağlamak amacıyla.
 • Kullanıcı’nın şahsi bilgilerin kişiliksizleştirme yoluyla işlenmesi sonucunda elde edilen kişiliksizleştirilmiş istatistik bilgiler Şirket için hizmetlerin sunulması, işlenmesi veya araştırma yapılması için üçüncü şahıslara aktarılabilir.

3.4. Şirket kişisel Kullanıcı verilerinin işlenmesinde, 7 Nisan 2016 tarihli, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’na uyacaktır.

 

4. Kişisel Bilgilerin Değiştirilmesi, Kaldırılması veya Korunması

4.1. Kullanıcı, SİTE’nin ilgili bölümünde bulunan kişisel verileri düzenleme işlevini kullanmak suretiyle, sağladığı kişisel bilgileri veya bunların bir kısmını istediği zaman değiştirebilir (yenileyebilir, ilave yapabilir).

4.2. İşbu Politika’da öngörülen haklar, yasal düzenlemeler gereği sınırlanabilir. Özellikle, bu sınırlamalar, kanunen belirtilen süreye Kullanıcı tarafından silinen veya değiştirilen bilgilerin Şirket tarafından korunması ve bu bilgilerin kanunen belirtilen prosedürler çerçevesinde devlet organlarına aktarılması zorunluluğunu öngörebilir.

 

5- Çerezler Yardımıyla Kişisel Bilgilerin İşlenmesi

5.1.Şirket tarafından Kullanıcı donanımlarına ve Kullanıcı donanımlarından Şirket’e iletilen çerez dosyaları, Kullanıcıya kişisel SİTE’nin kullanımı, Kullanıcıya gösterilen reklamın hedeflenmesi, istatistik ve araştırma ve aynı zamanda SİTE aracılığı ile verilen hizmetleri geliştirme amaçlı kullanılabilir.

5.2. Çerez dosyasının yapısı, içeriği ve teknik özellikleri Şirket tarafından belirlenebilir ve Kullanıcıya önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

5.3. Şirket tarafından SİTE’ye yerleştirilen sayaçlar, Kullanıcının çerez dosyaların incelenmesi, Servis’lerin kullanımı hakkında istatistik bilgilerin toplanması ve işlenmesi, aynı zamanda Servis’lerin bütünü ve ayrı fonksiyonlarının işlevselliğini sağlamak için kullanılabilir. Sayaçların teknik parametreleri Şirket tarafından belirlenmektedir ve Kullanıcıya önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

 

6- Kişisel Kullanıcı Bilgilerinin Korunması İçin Alınan Önlemler

6.1. Şirket, kişisel kullanıcı bilgilerinin gayri meşru veya arızi erişim, tahribat, değişiklik, engelleme, kopyalama ve dağıtıma karşı ve bunun yanı sıra üçüncü tarafların bu bilgilerle gerçekleştirebileceği gayri meşru işlemlere karşı korunması için gerekli ve yeterli kurumsal ve teknik önlemleri alır.

 

7- Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü

7.1. Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklik yapılırken belgenin asıl sürümünde son yenileme tarihi belirtilir. Yeni Politika sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Politika’nın yeni sürümü yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur.

7.2. İşbu Politikanın uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.